Oznaka: elektromotorna sila

INDUKOVATI

Šta je Elektromagnetna indukcija? Šta znači Indukovati? Indukovati – Zaključivati – Zaključiti U fizici indukovati predstavlja pojavu kada zatvorenom provodniku izazovemo električnom strujom, kretanjem u blizini magneta (magnetnu indukciju), ili provodnika kroz koji protiče struje (volta indukcija), ili zatvaranjem i otvaranjem kola struje. Elektromagnetna indukcija je pojava kada se u zavoju provodničke žice stvara električni napon […]