Oznaka: Branki

Pravopis na slovo B

Kako se pravilno pišu sledeće reči na slovo B? U prvoj koloni su upisani pravilni oblici reči.Kako se piše:badminton     badmingtonbagrem     bagrenbandžidžamping     bandži džampingbanbus     bambusBangkok     Bankokbaštenski     bašatanskibdeti     bditibelešci     beleškibeletristika     belatristikabelji     belijibeskonačno     bezkonačnobeskrajan     bezkrajanbelji     belijibesneti     besnitibesplatan     bezplatanbesposlen     bezposlenbešnji     besnijibeživotan     bezživotanbicikl     biciklo, biciklabicikli     bicikla, biciklebečevati     bičovatiblaži     blažijibobina     bombinabogatstvo     bogastvobombona     bonbonaboranija     buranijaBranki     Brancibrčić     brkčićBranki     Brancibriljantan     brilijantanbrojilac     brojiocbršljan     bršljenburžoazija     buržuazijaOvo […]

Branki ili Branci

Kako se piše Branki ili Branci?Piše se Branki.U dativu i lokativu jednine vlastitih imenica ženskog roda na -ka, odstupa se od sibilarizacije, tj. ne dolazi do promene k u c.Primeri u rečenici:Branki je juče bio rođendan i odneli smo joj tortu iznenađenja.Samo sam Branki ispričala sve što se desilo, jer jedino u nju imam poverenja.Belu […]