Oznaka: bonbona

bombona ili bonbona

Kako se piše bombona ili bonbona?Piše se bombona.U pitanju je galicizam. Reč je preuzeta iz francuskog jezika, u obliku bonbon. U srpskomjeziku je došlo do jednačenja suglasnika po mestu tvorbe, pa je alveolarno n, pod uticajem bilabijalnog b prešlo u bilabijalno m. Pravilan je i skraćeni oblik bombon.Primeri u rečenici:Mama je danas u prodavnici kupila […]