Oznaka: bez računa

bez računa i sa njim ili bez i sa računom

Kako se piše bez računa i sa njim ili bez i sa računom?Piše se bez računa i sa njim.U slučajevima kada dva različita predloga zahtevaju isti padež, mogu se oba pisati uz imenicu, bez upotrebe zamenice. U slučajevima kada zahtevaju različite padeže, rečenica se mora dopuniti zamenicom. Predlog bez zahteva genitiv, a predlog s(a), u […]