Oznaka: aspekat

aspekat ili aspect

Kako se piše aspekat ili aspekt?Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Češće je u upotrebi aspekt.Kada se u rečima stranog porekla nađu suglasničke grupe kt i nt, one se mogu razdvojiti umetanjem nepostojanog a, ali nije obavezno.Reč je latinskog porekla aspicio što znači pogled.Primeri u rečenicama:Kakvi su mi aspekti za ljubav ovog meseca?Ovaj aspekt pokazuje da […]