Oznaka: akcentovanje

akcenat ili akcent

Kako se piše akcenat ili akcent? Pravilno se piše se i jedno i drugo.  Preporučujemo da koristite imenicu akcenat umesto akcent. Primeri reči akcenat ili akcent u rečenicama: Zašto kažu da imam seljački akcenat, kada sam rođen u Novom Sadu? Molim te pročitaj pravila akcentovanja u srpskom jeziku! Raspord akcenata u našem jeziku.