Oznaka: adresovati

adresirati ili adresovati

Kako se piše adresirati ili adresovati? Nećete pogrešiti ni u jednom slučaju. Možete koristiti oba oblika bez straha da grešite. Primeri rečenica: Ovo ću adresirati na Milicu Pavlović. Da li je dobro adresovati ovako pošiljku? Potrudi se ispravno adresitati svaki paket!