Oznaka: aparthejd

aparthejd ili aparhejd

Kako se piše aparthejd ili aparhejd?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše aparthejd.Značenje ove imenice jeste ,,odvojenost”. Aperthejd je bio socijalni sistem gde je postojala u 20.veku rasna segregacija i diskriminacija.Reč potiče afričke reči apartheid.Primeri u rečenicama:Aparthejd je stvoren pod uticajem rasizma.Kada je ukinut aparthejd?Zaista nikada nisam čula za aparthejd.