Oznaka: princip u muzici

fuga ili fugna

Kako se piše fuga ili fugna?Kada su u pitanju ove dve reči, trebalo bi razmisliti o njihovom značenju, koje nas upućuje da one označavaju različite stvari. Prva reč fuga je pojam koji se javlja u muzici, a označava  princip u muzici koji nastaje tako što se muzičke imitacije slažu jedna za drugom. Reč nam dolazi […]