Oznaka: nadole

nadole ili na dole

Kako se piše nadole ili na dole?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadole u funkciji priloga.Primeri u rečenicama:Sve je krenulo nadole od tog dana.Da li treba da idemo nadole?Požuri, nadole!