Oznaka: na gore

nagore ili na gore

Kako se piše nagore ili na gore? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše spojeno u funkciji priloga u značenju naviše, u pravcu prema gore. Međutim, piše se odvojeno u primeru kao što je: od lošeg na gore. Primeri u rečenicama: Krenuli su nagore, umesto nadole. Sve mi je krenulo nagore!