Oznaka: muzika

a cappella ili acappella

Kako se piše a cappella ili acappella?A cappella – akapela – pevanje, predstgavlja pevanje bez instrumentalne pratnje. Može pevati jedna osoba- solo pevanje ili ceo hor.Ova muzika je stvarana prvobitno za crkvene potrebe.

Radio Tehnika

Šta je RADIO-TEHNIKA? Šta znači RADIO-TEHNIKA?Reč radio tehnika nastaje od latinske reči radium i grčke reči technikeZnačenje reči radio tehnika: Označava tehniku koja se služi dejstvom elektomagnetnih talasa. Tačnij to je tehnika kojom se prenosi muzika, znakovi, govor i slika na daljinu.