Oznaka: ljubav

AGROMANIJA

Šta je AGROMANIJA? Šta znači AGROMANIJA?AGROMANIJA od grčke reči agros polje i manija pomama ili ludilo, što znači strasna ljubav prema zemljoradnji.