Oznaka: karici

kariki ili karici

Kako se piše kariki ili karici? Ispravno je samo karici.Kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu i lokativu jednine dolazi do prelaza k, g, h u c, z, s.Tako dobijamo oblike poput tuzi, brizi, trci, zbrci i dr.Postoje i odstupanja od ovog pravila kao u primerima kocki, voćki, prečki, ručki i […]