Oznaka: kalajisano

kalajisano ili kalaisano

Kako se piše kalajisano ili kalaisano? Ispravno je kalajisano.Kada se nađu dva vokala jedan do drugog, ukoliko je drugi vokal vokal i, ne piše se suglasnik j između njih. Međutim, j se piše onda kada je deo osnove reči ili tvorbenog formanta, kao što je u ovom primeru i slučaj. Primeri: To je kalajisan bakarni […]