Oznaka: hipodrum

hipodrom ili hipodrum

Kako se piše hipodrom ili hipodrum?Prema srpskom pravopisu pravilno je hipodrom.Reč je grčkog porekla – hippódromos, gde híppos znači konj, a  drómos  znači staza, put, trkalište.Primeri u rečenicama:Volim da idem na hipodrom.Da li si ikada bio na hipodromu?Hej, na hipodromu ima lepih konja!

hipodrom ili hipodrum

Kako se piše hipodrom ili hipodrum?Pravilno je hipodrom. Ljudi često bivaju povučeni time da je -drom zapravo put i posrbljuju ga pišući i izgovarajući kao -drum. Međutim, ovo je tipična greška, nastavak -drom je sufiksoid i nema veze sa značenjem puta.  Na primer: Išli smo na hipodrom da gledamo trke konja.