Oznaka: elektronski

ADAPTIVNA MATEMATIČKA MAŠINA

Šta je ADAPTIVNA MATEMATIČKA MAŠINA? Šta znači ADAPTIVNA MATEMATIČKA MAŠINA?ADAPTIVNA MATEMATIČKA MAŠINA je vrsta elektronskog računara koji svoj rad prilagođava promenama ulaznih veličina. Ova vrsta računara se najčešće koristi u petrohemijskoj industriji.