Oznaka: džudistkinja

džudistkinja ili džudiskinja

Kako se piše džudistkinja ili džudiskinja?Pravilno se piše džudistkinja. Ova imenica je reč stranog porekla, tako da se ne primenjuje pravilo odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja.Primeri u rečenicama:Misliš li da su džudistkinje opasne devojke?Ona je džudistkinja.Hej, pa Milena je odlična džudistkinja!