Oznaka: beživotan

bezživotan ili beživotan

Kako se piše bezživotan ili beživotan?Piše se beživotan.Reč je nastala tvorbenim procesom prefiksacijom. Na osnovu životan dodat je preiks – bez. U nastaloj reči (bezživotan) izvršeno je jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, u kom je dentalno z, pod uticajem palatalnog ž, prešlo u palatalno ž. Dobijen je oblik bežživotan, i u njemu je došlo do […]