Oznaka: bešnji

besniji ili bešnji?

Kako se piše besniji ili bešnji? Piše se bešnji. Komparativ prideva besan glasi bešnji, a superlativ najbešnji.Na gramatičku osnovu reči besn- dodaje se sufiks -ji. Dobija se oblik (besnji) u kojem dolazi do Jotovanja. U nastaloj reči (besnji) dolazi do druge alternacije, Jednačenje suglasnika po mestu tvorbe, u kojoj dentalno S, ispred palatalnog Nj, prelazi […]