Oznaka: adresirati

adresirati ili adresovati

Kako se piše adresirati ili adresovati?Nećete pogrešiti ni u jednom slučaju. Možete koristiti oba oblika bez straha da grešite.Primeri rečenica:Ovo ću adresirati na Milicu Pavlović.Da li je dobro adresovati ovako pošiljku?Potrudi se ispravno adresitati svaki paket!