Oznaka: podnosilac

podnosilac ili podnosioc

Kako se piše podnosilac ili podnosioc? Prema srpskom pravopisu pravilno je podnosilac. Glagol ove imenice glasi podnositi. Na glagolsku osnovu dodaje se nastavak –lac kada želi da se konstruiše imenica koja označava vršioca radnje. Npr. gledalac, prevodilac, pratilac, obožavalac, poznavalac… Promenu reči podnosilac po padežima možete videti u tabeli. Padež jednina množina Nominativ podnosilac podnosioci […]