Oznaka: ni od koga

ni od koga ili od nikoga

Kako se piše ni od koga ili od nikoga?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ni od koga. Kada se složene zamenice sa ni- ili i- upotrebe sa predlogom, on razdvaja sastavnice, npr: ni od koga, i do koga, ni na što, ni u čemu, i po čemu, ni na kakvom itd. Primeri u rečenicama:Nemoj da […]