Oznaka: ni od koga

ni od koga ili od nikoga

Kako se piše ni od koga ili od nikoga? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ni od koga. Kada se složene zamenice sa ni- ili i- upotrebe sa predlogom, on razdvaja sastavnice, npr: ni od koga, i do koga, ni na što, ni u čemu, i po čemu, ni na kakvom itd. Primeri u rečenicama: […]