Oznaka: ne smem

ne smem ili nesmem

Kako se piše ne smem ili nesmem? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše ne smem. Rečca ne se piše odvojeno od glagola, osim kod neću, nemoj, nemam, nisam. Ovde imamo prvo lice jednine prezenta u odričnom obliku, stoga je obavezno pisati odvojeno rečcu ne. Primeri u rečenicama:Ne smem da jedem nezdravu hranu.Bojim se visine i […]