Oznaka: nadasve

nadasve ili nada sve

Kako se piše nadasve ili nada sve? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadasve u značenju iznad svega, više od svega. Primeri u rečenicama: On je nadasve pesnik. Ipak ćeš to uraditi nadasve posledicama koje će to ostaviti? Međutim, predlozi nad, pod, pred dobijaju a ispred instrumentala mnom i zameničkih enklitika, pa se u tom […]