Oznaka: nadasve

nadasve ili nada sve

Kako se piše nadasve ili nada sve?Prema srpskom pravopisu pravilno se piše nadasve u značenju iznad svega, više od svega.Primeri u rečenicama:On je nadasve pesnik.Ipak ćeš to uraditi nadasve posledicama koje će to ostaviti?Međutim, predlozi nad, pod, pred dobijaju a ispred instrumentala mnom i zameničkih enklitika, pa se u tom slučaju piše odvojeno, npr: nada […]