Oznaka: janičaru

janičar ili janjičar

Kako se piše janičar ili janjičar? Iako se oblik janjičar ređe upotrebljava, ispravna su oba ova oblika. Primeri: Profesor je govorio o spahijama i janičarima. Danas smo na času srpskog jezika čitali pesmu Janičar. Ovde treba napomenuti da se za oblik vokativa uporedo koriste i janičaru i janičare!