Oznaka: internista

INTERNISTA

Šta znači internista? Internista predstavlja doktora medicine koji je nakon završenih osnovnih studija medicine, završio i specijalizaciju iz interne medicine. Ova reč je latinskog porekla – internus – što znači unutrašnji. Doktor interne medicine, internista, bavi se prevencijom, dijagnostikom i lečenjem čoveka kao jednu celinu.