Oznaka: hipokoristik

hipokoristik ili hipokoristika

Kako se piše hipokoristik ili hipokoristika?Prema srpskom pravopisu pravilno je hipokoristik.Reč je grčkog porekla (hypokoristikós).Značenje ove reči jesteš umilan.Hipokoristik se formira kada želimo nekome da tepamo.Npr. dekica,  maca, Anica, Emica…Primeri u rečenicama:Hipokoristik od imenice deka jeste dekica.Da li znaš kako se grade hipokoristici?Hipokoristik od imenice noga je nogica.

hipokoristik ili hipokoristika

Kako se piše hipokoristik ili hipokoristika?Pravilno je hipokoristik. To je reč muškog roda, prve vrste (hipokoristik, –a). Na primer: Hipokoristici su reči odmila – bako, seko, bato.