Oznaka: hajmo

ajde ili hajde

Kako se piše ajde ili hajde? Pravilno se piše se i jedno i drugo.  Uvek je bolje preferirati oblike sa h ocu -hocu hajdemo- ajdemo hajde- ajde hajdete-ajdete Oblici sa h se pi[u bez apostrofa. Primeri reči ajde ili hajde u rečenicama: Hajdemo danas do škole. Ajde Jano kolo da igramo. Hajte molim vas.