Oznaka: džudiskinja

džudistkinja ili džudiskinja

Kako se piše džudistkinja ili džudiskinja? Pravilno se piše džudistkinja. Ova imenica je reč stranog porekla, tako da se ne primenjuje pravilo odstupanja suglasnika ispred nastavka –kinja. Primeri u rečenicama: Misliš li da su džudistkinje opasne devojke? Ona je džudistkinja. Hej, pa Milena je odlična džudistkinja!