Oznaka: anektirati

anektirati ili aneksirati

Kako se piše anektirati ili aneksirati?Pravilno se piše anektirati.Reč je latinskog porekla (annectere). Značenje ove reči – nasilno ili bez pristanka pripojiti.Imenica ovog glagola je aneksija (lat. annexio).Primeri u rečenicama:On je anektirao velike delove Afrike i osvojio Transilvaniju.Da li je Hitler je anektirao deo tadašnje Čehoslovačke?Vau, razne delove je anektirao!