Oznaka: napišite u svesci

napišite u svesku ili napišite u svesci

Kako se piše napišite u svesku ili napišite u svesci? Prema srpskom pravopisu pravilno se piše napišite u svesku. Imperativ glagola napisati, kao i prepisati, zapisati, upisati, dopisati, zahtevaju dopunu u akuzativu, jer se tako iskazuje mesto radnje. Primeri u rečenicama: Napišpte u svesku raspored časova. Napišite u svesku vašu omiljenu pesmu.