Oznaka: kondezator

kondenzator ili kondezator

Kako se piše kondenzator ili kondezator? Ispravno je samo kondenzator.Isto tako, glagol će glasiti kondenzovati, a ne kondezovati kako se neretko pogrešno upotrebljava u govoru. Primeri u rečenicama: Šta su to elektrolitski kondenzatori? Stefan je pričao o punjenju i pražnjenju kondenzatora. Električni kondenzator deo je električnog strujnog kola.