Oznaka: hiperbola

hiperaktivan ili hiper-aktivan

Kako se piše hiperaktivan ili hiper-aktivan? Pravilno je hiperaktivan.  Reči u čijoj tvorbi je prvi deo prefiksoid često predstavlјaju problem u normiranju. Postoje prefiksoidi koji se u složenicama mogu pisati i sa i bez crtice u zavisnosti od začenja (auto, foto, aero, radio), međutim, prefiksoid hidro se uvek piše spojeno i bez crtice: hipertenzija, hiperbola, […]