Oznaka: hiperbola

hiperaktivan ili hiper-aktivan

Kako se piše hiperaktivan ili hiper-aktivan?Pravilno je hiperaktivan. Reči u čijoj tvorbi je prvi deo prefiksoid često predstavljaju problem u normiranju. Postoje prefiksoidi koji se u složenicama mogu pisati i sa i bez crtice u zavisnosti od začenja (auto, foto, aero, radio), međutim, prefiksoid hidro se uvek piše spojeno i bez crtice: hipertenzija, hiperbola, hiperprodukcija…