Oznaka: Hemijsko

A-BE-HA ORUŽJE

Šta je A-BE-HA ORUŽJE? Šta znači A-BE-HA ORUŽJE?A-Be-Ha oružje je zajednički naziv za za hemijsko, biološko i atomsko oružje. Koristi se u vojnoj terminologiji.Skraćenica je ABH.