Oznaka: fonema

fonem ili fonema

Kako se piše fonem ili fonema? Prema srpskom pravopisu piše se i jedno i drugo. Ravnopravno se koriste u srpskom jeziku. Reč je grčkog porekla (phonema znači glas). Fonem je najmanja govorna jedinica kojom se jedna reč razlikuje od neke druge, slične reči, kao što je, na primer, glas r u reči kora koji tu reč razlikuje od reči kosa ili kola. […]