Oznaka: džbun

džbun ili žbun

Kako se piše džbun ili žbun? Prema srpskom pravopisu oba oblika su pravilna, ali je danas češća upotreba reči žbun. Oblik džbun retko gde se danas upotrebljava. Primeri u rečenicama: Ko se krije u žbunu? Ovaj vrt ima zanimljiv žbun. Hej, pazi da ne upadneš u taj žbun!