Oznaka: džbun

džbun ili žbun

Kako se piše džbun ili žbun?Prema srpskom pravopisu oba oblika su pravilna, ali je danas češća upotreba reči žbun. Oblik džbun retko gde se danas upotrebljava.Primeri u rečenicama:Ko se krije u žbunu?Ovaj vrt ima zanimljiv žbun.Hej, pazi da ne upadneš u taj žbun!