Oznaka: dolazak božanstva

AVATAR

Šta je AVATAR? Šta znači AVATAR? AVATAR znači dolazak ili preobraženje. Kod Hindusa znači reinkarnacija poznatog bića, preobraženje  ili dolazak božanstva u ljudskom ili životinjskom obličju.