Oznaka: anđeoski?

anđelski ili anđeoski

Kako se piše anđelski ili anđeoski? Oba prideva se koriste u srpskom jeziku, ali u drugačijem kontekstu. Pridev anđelski se upotrebljava kada se koriste reči koje se odnose na anđele. Kao npr. anđelska krila. Pridev anđeoski je pridev koji se koristi u prenesenom značenju kada označva nešto bezazleno, nevino. Npr. anđeoski glas.