Oznaka: abdomenalan

abdomenalan ili abdominalan

Kako se piše abdomenalan ili abdominalan? Kako se kaže abdomenalan ili abdominalan?Pravilno se piše abdominalan.Nastaje od latinske reči abdominalis što znači stomak, trbuh ili abdomen.Nekoliko primera u rečenici:Nikola je abdominalan lekar on zna najbolje kako se to leči.Ako je neko abdominalan on ima bolest stomaka.Svi abdominalni pacijenti treba da koriste probiotik pre antibiotika.