Oznaka: za sad

zasad ili za sad

Kako se pravilno piše zasad ili za sad? Pravilno je i jedno i drugo, ali upotreba zavisi od konteksta. Kada se piše kao jedna reč, onda se radi o prilogu za vreme u značenju sada, trenutno, u ovo vreme, u ovim okolnostima. Kada se piše kao dve reči, onda se radi o prilogu za namenu […]