Oznaka: komintent

komitent ili komintent?

Kako se piše komitent ili komintent? Ispravno je samo komitent.Ova imenica označava naručioca nekog posla. Primeri: Treba dovesti komitenta u kontakt sa potencijalnim partnerima.Ovaj nalog je dao komitent.Ja sam njihov komitent dugo, poslujem sa njima deset godina.