Oznaka: nizbrdo

nizbrdo ili niz brdo

Kako se piše nizbrdo ili niz brdo?Prema srpskom pravopisu pravilno je koristiti oba oblika. Piše se nizbrdo u funkciji priloga za mesto (naniže). Sastavljeno se piše u slučaju kada se prilog koristi kao pokazivač pravca. Međutim, kada se u rečenici brdo koristi kao imenica, silazi, spušta niz brdo, piše se odvojeno. Primeri u rečenicama:Video sam […]