Oznaka: iz afekta

afekat ili afekt

Kako se piše afekat ili afekt? Pravilo se piše i jedno i drugo. Nećete pogrešiti ako napišete afekat ili afekt. Suglasničke grupe kt i nt u rečima stranog porekla mogu se razbiti umetanjem nepostojanog a ili ne moraju. Međutim, u savremenom srpskom standardu jedino su obični oblici afekt, aspekt, eksperiment, ekvivalent, insekt, kompliment, kontinent, prospekt itd. Primeri reči afekat ili afekt u rečenicama: Plasi me uticaj afekta na tvoje zdravlje. […]