Oznaka: Značenje reči Funkcionisati

Funkcijonisemo ili funkcionisemo

Kako se piše sa funkcijonisemo ili funkcionisemo?Ispravan oblik u srpskom jeziku, u skladu sa standardom srpskog jezika na latinici, jeste funkcionišemo.Ovaj oblik se piše sa slovom “š” između slova “n” i “i”. Ovaj oblik je u skladu sa pravilima srpskog pravopisa i preporučljivo ga je koristiti u pisanoj i govornoj komunikaciji.Značenje reči FunkcionisatiFunkcionisati se odnosi […]