Oznaka: zagrada

ZAGRADA ( )

Kada se koristi zagrada? Zašto se koriste zagrade ( )?Zagradom se u rečenici odvaja ono što se dodaje kao naknadno objašnjenje: Unicef (Međunarodni dečji fond Ujedinjenih nacija) pomaže deci ugroženoj ratom. Josif Pančić (1814-1888) spada u red najvećih svetskih botaničara.