Oznaka: + – : x

Aritmetički znaci

Aritmetički znaci + – : x = Uvek se kucaju kao samostalne reči, sa razmakom ispred i iza; izuzetak je znak dve tačke (:)Kada se nalazi u funkciji oznake razmere – tada se kuca bez razmaka, primer: R 1:100