Oznaka: subjekat

subjekat ili subjekt

Kako se piše subjekat ili subjekt?Prema srpskom pravopisu pravilno je i jedno i drugo u zavisnosti od konteksta u kome se upotrebljavaju. Subjekat se odnosi na funkciju u rečenici. Subjekat je vršilac radnje, nosilac neke osobine ili stanja izraženih predikatom. Subjekt se više odnosi na neko konkretno lice, recimo pravno lice kao nosilac nekog prava, […]