Oznaka: ptica

AVIOHORIZONT

Šta je AVIOHORIZONT? Šta znači AVIOHORIZONT?AVIOHORIZONT potiče od latinske reči Avis, što znači ptica i reči horizont. To je instrument za pokazivanje položaja letelice u odnosu na prirodni horizont.