Oznaka: psihi

igračci ili igrački

Kako se piše igračci ili igrački?  Pravilno je igrački. U pitanju je odstupanje od alternacije k, g, h, prema c, z, s. Suglasnik k će preći u c ispred i, ali samo kod imenica muškog roda. Takođe, promena izostaje u slučajevima kada bi se zamena doživala kao udaljavanje od osnovnog lika reči, na primer: guski, kuki, ćurki, […]